+34 976 765500. Ext. 5370/5375 epichron.iacs@aragon.es

Health Policy 122(1):4-11 (2018). https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.09.006